Occupational Health Safety

Emergency action plans prepared in consideration of possible emergencies in our group companies are renewed according to legal periods and conditions. Emergency response teams formed within the scope of action plans are provided with the necessary trainings by the institutions and persons deemed appropriate by the legislation, and drills are organised at least once a year.

In our companies, hazards and risks are identified and documented in accordance with the legislation and risk assessment reports are prepared. The prepared risk assessment reports are partially or completely renewed according to legal deadlines and conditions.

Occupational health and safety processes and in-company practices are controlled by occupational safety experts and workplace physicians in our companies; work environment and health inspections are regularly carried out, where corrective/preventive actions are determined when necessary Occupational physicians keep records of occupational accidents and near-miss incidents, analyse and report them, as well as regular examinations and examinations of employees.

İş ekipmanlarının düzenli kontrolleri yetkili kuruluşlar ve yetkin kişiler tarafından, iş hijyeni ölçümleri ise iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin tespitleri ve önerileri doğrultusunda yapılıyor. İş sağlığı ve güvenliği riskleri, CSR Holding şirketlerinin Riskin Erken Saptanması Komiteleri’nde görüşülerek, eyleme geçme ve takip süreçleri işletiliyor. Bu faaliyetler, yıllık denetim iş planları çerçevesinde, uyum ve iç kontrol gerekleri açısından da denetleniyor. Holdingimizin yönetim organlarına, şirketlerimizin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi veriliyor.